Lens máy khắc laser Fiber/Co2/UV

1.200.000

  • Ống kính 60mm x 60mm
  • Ống kính 110mm x 110mm
  • Ống kính 160mm x 160mm
  • Ống kính 175mm x 175mm
  • Ống kính 250mm x 250mm
  • Ống kính 300mm x 300mm