Máy khắc laser kim loại fiber 100W JPT M7

119.000.000

  • Cắt khắc trang sức, đồng hồ, mặt dây chuyền,..
  • Khắc sâu kim loại – khắc nhựa
  • Khoan lỗ
  • Tách Anode khỏi bề mặt của tấm nhôm axit mỏng
  • Xử lý bề mặt kim loại

còn 35 hàng